Vent venligst
Vent venligst

Arkiv

Du kigger i arkivet: Notater, Samfundsfag

Kapitel 3 samfundsfags noter

Kapitel 3, Familien og hverdagen i Danmark   Dk stiller sig ud på disse områder: Mange papirløse forhold Mange horeunger, et af de højeste i EU Forældres samlede erhvervsfrekvens høj­este i EU Meget højt skilsmisse-tal. 3.1 Familietyper Fra landbrugssamfund til informationssamfund. Landbrugssamfundets familie: Vigtigste: produktionsenhed, arbejde sammen på gård osv. Manden i marken, konen i […]

Jonathan Stoker
Jonathan Stoker

Kapitel 4 samfundsfags noter

Kapitel 4, Socialisering Sociologi drejer sig om sociale forhold mellem mennesker. Begyndte i 1800-tallet hvor der skete mange sociale forandringer og revolutioner. 6 teoretikere August Comte (1798-1857) Undrede sig over hvorfor det franske samfund ikke brød sammen under evolutionen. Han gav sine undersøgelser navnet sociologi, er ofte nævnt som sociologien fader Karl Marx (1883-1883) var […]

Jonathan Stoker
Jonathan Stoker

Kapitel 5 samfundsfags noter

Kapitel 5, Opdeling af danskerne 1.    Sociale grupper Kigget på: uddannelse, arbejdssektor, stilling, og antallet af overordnede. Endte med 5 grupper. Se side 54 for billede. 3 & 4 er de største med 33 og 21 % mellem 20 og 69 år. Helbredsproblemer hos de 5 socialgrupper, se side 55 for skema. 2.    livsformer handler […]

Jonathan Stoker
Jonathan Stoker

Kapitel 6 samfundsfags noter

Kapitel 6, Indvandrere og udlændinge i Danmark Push an Pull: hvad der skubber en væk fra hjemland, og trækker til nyt land.   Asylansøgere: søger asyl i Dk pga. politisk eller religiøs forfølgelse. Afviste asylansøgere: asylansøgning afvist, er stadig i Dk fordi de nægter hjemrejse, eller hjemland ikke vil tage i mod dem. Flygtninge: godkendt […]

Jonathan Stoker
Jonathan Stoker

Kapitel 8 samfundsfags noter

Kapitel 8, Demokrati og de andre borgerlige rettigheder 1.    Hvad er demokrati? Oversættes til folkestyre, demos = folk, krati = styre (græsk) 1.1 Demokratityper Direkte demokrati (deltagelsesdemokrati): Borger stemmer hele tiden Borgeren bliver spurgt ÷ kvalitet Vi fratager politikeren ansvaret Folk bliver mere politiske, og får større ansvar Repræsentativt demokrati (konkurrencedemokrati)(Dk): Vi har valgt politikere […]

Jonathan Stoker
Jonathan Stoker

Kapitel 9 samfundsfags noter

Kapitel 9, Statsmagtens tredeling USA: adskillelse så total som mulig mellem de tre. DK: udøvende og lovgivende stærkere end dømmende. Højesteret fungerer ikke som forfatningsdomstol, som vurderer om de to andre lever op til grundloven, vi bruger mere: intet over og intet ved siden af folketinget. Nogle gange sammenblanding mellem magterne, en minister som os […]

Jonathan Stoker
Jonathan Stoker

Kapitel 10 samfundsfags noter

Kapitel 10, Kriminalitet og retsvæsen 1.    Domstolene Domstolenes opbygning Byretter – meget få tilbage rundt omkring i byerne, 24 tilbage à Små straffesager, fleste sager starter her Landsretter – 2, en i KBH(østrelandsret) Viborg (vestrelandsret) à Store straffesager, appelsager fra byretterne. Højesteret – ingen sager starter i højesteret (KBH) àprincipielle appellerede/speciale sager fra landsretten Man […]

Jonathan Stoker
Jonathan Stoker

Kapitel 11 samfundsfags noter

Kapitel 11, Ideologier og partier 1.    De politiske ideologier og partier 1.1 Liberalisme Tilbage til Engelske industrielle revolution. De velhavende ville have del i magten. Samfundet fyldt med restriktioner og regler, skadede muligheden for høj indkomst. Mest mulig frihed Fri konkurrence Private ejendomsret (ingen kunne tage tjente penge, og de blev arvet) Frit initiativ, selv […]

Jonathan Stoker
Jonathan Stoker

Kapitel 12 samfundsfags noter

Kapitel 12, De politiske partier og interesseorganisationer 1.    De politiske partiers problemer Fasteholde medlemmer Faldet senest 40 år Føler det som et ansvar, ÷ tid og lyst. 2.    Partiernes opgaver Opgaverne: Gennemføre politiske program, med økonomisk støtte fra interesseorganisationer Opdrage fremtidige politikere Samfundsrolle, gøre borgerne interesseret Arbejde for samfundshelheden Retfærdiggøre nødvendige politiske beslutninger Årlig kongres […]

Jonathan Stoker
Jonathan Stoker