Vent venligst
Vent venligst

Arkiv

Du kigger i arkivet: Matematik

Polynomier

Emneopgave Polynomier Beskriv hvad a, c og d’s betydning for grafen er:   Definition på en andengradsfunktion. En andengradsfunktion eller et andengradpolynomium er en funtion med forskriften : f(x) ax2 + bx + c, hvor a,b og c er reelle konstanter ( det vil sige Î Â ) , hvor a ¹ 0. Tallene a,b […]

Jonathan Stoker
Jonathan Stoker

Polynomier

Dette notat mangler tilhørende billeder – vi beklager. Forskrift:   Et polynomium betyder ”mange led”, og er en matematisk funktion, hvis forskrift følger en bestemt opskrift/regnemetode. En andengradsligning er en matematisk ligning, hvori der indgår en variabel, som er opløftet til anden potens. Forskriften for et polynomium er en sum af nogle led og andengradsligningens […]

Jonathan Stoker
Jonathan Stoker

Emneopgave i beskrivende statistik

Beskrivende statistik:   Det handler om de grafiske beskrivelser af observationer, men også beskrivelser af observationer ved hjælp af f.eks. gennemsnit. Det omfatter også tabeller, diagrammer, skemaer m.m. Disse bliver brugt til at fremvise beskrivelsen af observationerne.   Karaktererne nedenfor er taget fra en ”3.g’s-klasse” fra Århus Købmandsskole Vejlby Centervej. Som det kan ses, er […]

Jonathan Stoker
Jonathan Stoker

Opgave 19 – HHX Mat B opgave bog

A                   A: 2, 4, 6 B: 1, 2, 3, 6 C: 1, 2, 3, 4, 6   B                   A: 50% B: 66,6% C: 83,3% P (A ∩ B) = 2, 6 P (A ∩ C) = 2, 4, 6 P (B ∩ C) = 1, 2, 3, 6   C                   P (A ∩ B) = […]

Jonathan Stoker
Jonathan Stoker

Eksempel på sandsynlighedsregning

I en klasse på HHX Silkeborg Business College er der følgende oplysninger:   40 % er drenge 20% er lyshårede og ud af de lyshårede udgør drengene 30%.   A dreng B Lyshåret   Bestem følgende: a)   P (dreng | lyshåret) = sandsynligheden for dreng under betingelse af lyshåret b)   P (lyshåret | dreng) c)   […]

Jonathan Stoker
Jonathan Stoker

Lineær programmering

Differentiering: Funktionens hældningskoeff. specifikt tangentens hældning Hvorfor interessant at kende f(x)? 1. Kæde hældningskoeff i et specifikt x 2. toppunkter 3. Tangenthældning 4. Max/Min hældning (Hvor vores X stiker mest/falder mest) Hvordan: f(x) = ax3 + bx2 + cx + d f'(x) = 3ax2 + 2bx + c f(x) = ex f'(x) = ex Betingelser: […]

Jonathan Stoker
Jonathan Stoker

Matematik – Kontinuitet

Der er 3 regler som skal opfyldes. Se s. 17 øverst – Mat b (Systime, Bregendal, Nitschky Schmidt, Vestergaard) Funktionen skal være defineret i punktet (x0 € Dm(f)). Grænseværdien skal eksistere (lim(f(x)) Grænseværdien ved lim x à x0 f(x) = f(x0) E = Indeholdt i … Dm = Definitionsmængde

Jonathan Stoker
Jonathan Stoker

Chi i anden – Aflevering

Beskriv forskellen mellem at teste for uafhængighed og ”Goodness of fit”.   Goodnes of fit (GOF) – Passer det observerede med det forventede (Kast med en mønt 50 gange – vi forventer 25 plat, 25 krone)   Uafhængighed. Har 2 forskellige inddelingskriterier – indflydelse på hinanden? (har kønnet indflydelse på antal af ekstra køretimer) Vi […]

Jonathan Stoker
Jonathan Stoker