Vent venligst
Vent venligst

Arkiv

Du kigger i arkivet: it, Notater

Informationsteknologi – Overgange og FAKIR-modellen

Opgave 204 Parallelkørsel Det nye system indføres samtidig med det gamle (dobbeltarbejde) Trinvis overgang Man skifter små dele af systemet ud af gangen. Direkte overgang Det gamle system skiftes ud med det samme. Ingen overgang. Opgave 205 Køb/Konstruktion Analyse Køb/konstruktion Køb/Konstruktion Analyse Revision IT-Politik kan lægges ind under flere af de forskellige punkter Implementering Forundersøgelse […]

Jonathan Stoker
Jonathan Stoker

Opgaver omkring ledelse og menneskesyn

Viggo Frederiksen er afdelingschef på en handelsskole i Jylland. I løbet af denne uge har han bl.a. beskæftiget sig med følgende arbejdsopgaver: Hvilken type arbejde er følgende s. 199 Spørgsmål 1)      Samtale med en elev omkring fravær 2)       Møde med det pædagogiske personale 3)      Deltagelse på et planlagt åbent-hus arrangement på skole 4)      MUS med […]

Jonathan Stoker
Jonathan Stoker

IT-Begreber

Operativsystem er det system den pågældende computer kører med. Dette kan være eksempelvis Windows 7, Vista og –XP. CPU’en står for alt behandling af diverse data som er krypteret til at skulle kunne være i en mikrochip. CPU står for Central processing unit. Antal kerner er…. Cache forstås som et midlertidigt lager. Man bruger det […]

Jonathan Stoker
Jonathan Stoker

Bits & Bytes

Bits og bytes 1)     2 værdier: 0 og 1 2)     8 bits 3)     0 – 8 nuller 4)     255 – 8 ettaller Billede i *.bmp format (24 bits farvedybde) 1)     ER GJORT 2)     ER GJORT 3)     a) Det betyder at…. b) 175 kilobyte (180.054 byte) c) Fordi den ikke er særlig stor. 4)     ER GJORT […]

Jonathan Stoker
Jonathan Stoker

Analysemodel for hjemmesider

Re­degørel­se Hvem er af­sende­ren? Hvad er em­net for si­den? Hvor­dan er si­den byg­get op? Ana­lyse Fir­mi­tas – Hvor­dan fun­ge­rer si­den rent tek­nisk (fejl, mang­ler, ud­vi­del­sesp­rog­rammer) Uti­litas – Er si­den an­vende­lig/bru­ger­venlig (usa­bili­ty fak­to­rer­ne, hvor­dan er teks­ten på si­den) Ve­nus­tas – Si­dens æste­tik. (Struk­tur, far­ver, bil­le­der, gra­fik, film, ani­mati­oner) Po­sitiv/ne­gativ af­fekt? Har si­den stic­ki­ness? Re­dun­dans/støj? Ges­talt­te­orien Hvor­dan […]

Jonathan Stoker
Jonathan Stoker