Vent venligst
Vent venligst

Arkiv

Du kigger i arkivet: International Økonomi

Finanspagten – hvor landede den?

Finanspagten – hvor landede den? I forlængelse af finanspolitikken ser vi på finanspagten, som danner rammerne for finanspolitikken. Formålet med pagten er at forhindre endnu en europæisk gældskrise og dermed skaber større økonomisk stabilitet i EU/ EUROZONEN.   Hvordan er finanspagten en opstramning af vækst og stabilitetspagten?     Vækst og stabilitetspagtens krav om at […]

Jonathan Stoker
Jonathan Stoker

Handelsstridigheder i WTO

Redegør kort for WTO Skabe frihandel Mindske anvendelsen af handelshindringer Historie: 1995 som organisation GATT (WTO er direkte forlængelse af GATT efter 2. verdenskrig) Medlemmer i 2008 var 153 lande Principper: D Organisation: besluttende organ ministerkonferencer – seneste ministerkonference var i Bali i 2013, hvor Doha forhandlingsrunden blev vedtaget. Vedtages ved enstemmighed – mellemstatslig organisation […]

Jonathan Stoker
Jonathan Stoker

kapitel 7 Den offentlige sektor.

= Stat, regioner og kommuner samt offentlige finansieret: selvejende institutioner, sociale kasser, fonde og offentlige selskaber (DSB, havne mm.)   Politisk uenighed om hvilke opgaver og hvor stor den offentlige sektor i DK skal være.   Herfra den offentlige styring og forvaltning under stat, regioner og kommuner og sociale kasser og fonde.   Opgaver: Forsyne […]

Jonathan Stoker
Jonathan Stoker

Noter international økonomi kap 6: arbejdsmarkedet.

  Stor del af livet foregår på arbejdspladsen.   Arbejdsmarkedet en markedsplads med udbud og efterspørgsel.   Lønnen en omkostning for virksomhederne og indkomst for lønmodtagerne.   6.1 Arbejdsmarkedet som et marked Produktionsfaktor. Efterspørgslen efter arbejdskraft er afledt af efterspørgslen efter varer. Lavere løn større efterspørgsel.   Udbud af arbejdskraft bestemmes af; Befolkningsstørrelse, aldersfordeling, erhvervsfrekvens, […]

Jonathan Stoker
Jonathan Stoker

Økonomisk konjunkturspredning

Finanskrisen også kaldet gældskrisen er den værste finansielle krise siden 1930’erne. Finanskrisen starter helt tilbage fra USA 09/11. Den dag USA bliver ramt af et terrorangreb. Efter 09/11 frygter centralbanker overalt i USA at der vil ske en afmatning af borgerne. De er bange for at borgerne holder på deres penge, så de sænker renten […]

Jonathan Stoker
Jonathan Stoker

Økonomisk teori og arbejdsmetode + Valutakurser – Aflevering

Økonomisk teori og arbejdsmetode Opgave 1.Danmark) Opstil forsyningsbalancen for Danmark i året 2009. Forsyningsbalancen: BNP + M = CPR + COFF + (IPR + IOFF) + X 1.664,8 + 728,2 = 822 + 495,9 + (300,8 – 19 ) + 793,1 2393 = 2392,8   Opgave 2.Danmark) Omform forsyningsbalancen til vækstligningen. BNP = CPR + […]

Jonathan Stoker
Jonathan Stoker

Notater til IØ kap 4 – Prisdannelse

Prisdannelse 4.1 efterspørgsel Efterspørgsel og udbud bestemmer prisen på en vare. Eksempelvis billetter, huse osv.   Marked: der hvor sælger og køber møder hinanden´   Efterspørgslen= den mængde vare, som køberne i en given periode er villige til at købe.   Efterspørgslen afhænger af mange faktorer (efterspørgselsdeterminanter): Prisen på vare, husholdningernes indkomst, præferencer, virksomhedernes parametmix, […]

Jonathan Stoker
Jonathan Stoker

International økonomi opgave 4,5 – 4,6 – 4,7

Opgave 4.5 -1.5 Elastisk Luksusvare – Ja det er Opgave 4.6 -0,045 Uelastisk Mælk (nødvendighedsvare) Opgave 4.7 -3,33 Smartphones Den nye afsætning falder til 6000

Jonathan Stoker
Jonathan Stoker